ცხელი ხაზი

ანგიოლოგია

მედცენტრში ფუნქციონირებს სისხლძარღვთა ქირურგიის განყოფილება. სისხლძარღვთა ქირურგია მოიცავს სისხლძარღვების და ლიმფური სადინარების დიაგნოსტიკას, მართვას და ქირურგიულ მკურნალობას, თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით.

ჩვენს განყოფილებაში შეგიძლიათ მიიღოთ შემდეგი სერვისები:

 • სისხლძარღვთა ქირურგის კონსულტაცია;
 • კიდურების მაგისტრალური სისხლძარღვების ულტრაბგერითი დოპლეროგრაფია;
 • კიდურების არტერიის და ვენების დუპლექს-სკანირება;
 • ჟანგბადის კანზედა დაჭიმულობის განსაზღვრა;
 • CT ანგიოგრაფია;
 • რენტგენოკონტრასტული არტერიოგრაფია;
 • ფლებოგრაფია;

ფლებოგრაფიის მეთოდები:

 • ფლებოქტომია ტრადიციული წესით;
 • ლაზერული აბლაცია;
 • სკლეროთერაპია;
 • ლაზერული სკლეროთერაპია;

საძილე არტერიები:

 • ენდარტერექტომია;
 • საძილე არტერიის სტენტირება;

გულმკერდის აორტა:

 • სტენდირება გულმკერდის დასწვრივი აორტის, აორტის რკალის დებრანჩინგით, როგორც გეგმიური ასევე ურგენტული შემთხვევების დროს.

მუცლის აორტა:

 • სტენტირება და ღია წესით ნებისმიერი ტიპის რეკონსტრუქციული ოპერაციები;

ქვედა კიდურების მაგისტრალურ არტერიებსა და ვენებზე ყველა სახის აღდგენითი  ოპერაციები ღია წესით:

 • აორტობიფემორალური შუნტირება, ენდარტერექტომია, ბარძაყ-მუხლქვეშა შუნტირება, როგორც აუტოვენით, ასევე სისხლძარღვთა არტერიების გამოყენებით.
 • შუნტირება წვივის არტერიების დისტალურ სეგმენტში;

ენდოვასკულარული:

 • თეძოს, ბარძაყის, მუხლქვეშა წვივის არტერიების ბალონური ანგიოპლასტიკა ან სტენტირება;

თირკმლის არტერიების ოპერაციები:

 • ღია წესით;
 • ენდოვასკულარული;

ვისცერალური არტერიები:

 • ფაშვის ღეროს, მეზენტერიალური არტერიები;
 • ღია ოპერაციული და ენდოვასკულარულად.

ომარ ირემაძე

სისხლძარღვთა ქირურგი

არჩილ შერვაშიძე

სისხლძარღვთა ქირურგი,ზოგადი ქირურგი

მერაბ მიქელაძე

სისხლძარღვთა და ენდოვასკულარული ქირურგი, ანგიოლოგიის მიმართულების ხელმძღვანელი

რამინ მარკოიძე

სისხლძარღვთა და ენდოვასკულარული ქირურგი