ცხელი ხაზი

ფიზიოთერაპია

კლინიკაში ფუნქციონირებს ფიზიოთერაპიის დეპარტამენტი, სადაც შესაძლებლობა გაქვთ ჩაიტაროთ შემგედი სახის ფიზიოთერაპია( ფიზიოპროცედურები):

 • სინუსოიდური მოდულირებული დენი
 • გალვანური დენი
 • ელექტროანალგეზია
 • დორსანვანიზაცია
 • ელექტროფორეზი, ფონოფორეზი
 • მიოსტიმულაცია
 • ნეიროსტიმულაცია
 • ინფრაწითელი გამოსხივება
 • ულტრამაღალი სიხშირის ელექტრომაგნიტური ველი
 • დიადინამოთერაპია
 • მულტიტალღური ლაზერული თერაპია (MLS)

ფიზიოთერაპია გამოიყენება შემდეგი პათოლოგიების დროს:

 • ართრიტები, ართროზები,პერიართრიტები (მუხლი,მხარი,იდაყვი და ა.შ)
 • ხერხემლის ოსტეოქონდროზი
 • მიალგია, მიოზიტი
 • ლუმბალგია, ფესვობრივი სინდრომი
 • პერიფერიული ლიმფოსტაზი
 • ბურსიტი,ეპიკონდილიტი
 • ქუსლის დეზი და ტერფის ტკივილები
 • ხერხემალი (ოსტეოქონდროსი, მოტეხილობები, დისკების პროტრუზიები და თიქარები)

ფიზიოთერაპიის საშუალებით ხდება:

 • ანთების და ტკივილის კუპირება;
 • სისხლის ადგილობრივი მიმოქცევის გაუმჯობესება;
 • შეშუპების მოხსნა;
 • სახსრების მოძრაობის ამპლიტუდის აღდგენა;
 • კუნთოვანი მასის და ძალის მომატება.

მანანა სტამბოლიშვილი

ფიზიოთერაპევტი