ცხელი ხაზი

პროქტოლოგია

ჩვენს კლინიკაში პაციენტებს შეუძლიათ ჩაიტარონ მსხვილი ნაწლავის სრული გამოკვლევა და კოლო-პროქტოლოგიური დაავადებების მკურნალობა, როგორც კონსერვატიული ასევე ქირურგიული.

დიაგნოსტიკური კვლევები:

 • ანოსკოპია;
 • კოლონოსკოპია;
 • მსხვილი ნაწლავის კომპიუტერული ტომოგრაფია;
 • მსხვილი ნაწლავის მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფია;

ოპერაციული მკურნალობა:

 • ჰემოროიდექტომია;
 • მწვავე ჰემოროი, კვანძების ჩაჭედვა, თრომბოზი;
 • ნაპრალის ამოკვეთა, სფინქტეროპლასტიკა;
 • სისხლდენა სწორი ნაწლავიდან;
 • ჩირქგროვის გახსნა დრენირება(მწვავე, პუტრიდულ-ნეკროზული პარაპროქტიტი);
 • ჩირქგროვის გახსნა დრენირება, ნეკრექტომია, სანაცია (მწვავე, ანაერობული პარაპროქტიტი);
 • ანალური და რექტული პოლიპები;
 • წინა ლევატოროსფინქტეროპლასტიკა (რექტოცელე, რექტო-ვაგინური ფისტულები);
 • გავა-კუდუსუნის ეპით. ხვრელ-მილის ამოკვეთა;
 • გავა-კუდუსუნის ტრავმული დაზიანება – კუდუსუნის ძვლის რეზექცია;
 • კონდილომების ამოკვეთა;
 • მსხვილი ნაწლავიდან პოლიპის ელექტრირეზექცია;
 • მწვავე პარაპროქტიტი – ჩირქგროვის გახსნა-დრენირება;
 • სტრიქტურექტომია, სფინქტეროპლასტიკა;
 • ფისტულექტომია ნაწლავების სანათურში, სფინქტეროპლასტიკა;
 • ფისტულექტომია, სფინქტეროპლასტიკა;
 • კოპროსტაზის დაშლა, უცხო სხეულის ამოღება.

გურანდა თურმანიძე

პროქტოლოგი