ცხელი ხაზი

საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამები

ჰოსპიტალი ჩართულია უფასო სახელმწიფო და ადგილობრივი ჯანდაცვის ყველა პროგრამაში.

ცხელი ხაზი

.