ცხელი ხაზი

პოზიტრონულ-ემისიური ტომოგრაფია

PET-CT (Discovery 710) პოზიტრონულ- ემისიური ტომოგრაფია

ინოვაციური მედიცინის საუნივერსიტეტო კლინიკაში ამოქმედდა ახალი სერვისი PET-CT (Discovery 710) პოზიტრონულ- ემისიური ტომოგრაფია.

კვლევა წარმოადგენს ოქროს სტანდარტს ონკოლოგიური პათოლოგიის დიაგნოსტიკაში

პოზიტრონ-ემისიური ტომოგრაფიის   ჩვენებები:

 • ონკოლოგიური დაავადების გავრცელების ხარისხის დადგენა;
 • დაავადების რეციდივისა და/ან განგრძობითი ზრდის დადგენა;
 • მეტასტაზური პროცესის და/ან პარანეოპლაზიური სინდრომის დროს პირველადი კერის დადგენა;
 • კეთილთვისებიანი/ავთვისებიანი სიმსივნეების დიფერენცირება;
 • მკურნალობის (ქიმიოთერაპიის, სხივური თერაპიის, კომბინირებული) ეფექტურობის შეფასება;
 • ბიოფსიისთვის საუკეთესო ლოკალიზაციის შერჩევა;
 • ქირურგიული მკურნალობის დაგეგმარება;
 • სხივური თერაპიის დაგეგმარება.

PET-CT (Discovery 710) პოზიტრონულ- ემისიური ტომოგრაფია

ინოვაციური მედიცინის საუნივერსიტეტო კლინიკაში ამოქმედდა ახალი სერვისი PET-CT (Discovery 710) პოზიტრონულ- ემისიური ტომოგრაფია.

კვლევა წარმოადგენს ოქროს სტანდარტს ონკოლოგიური პათოლოგიის დიაგნოსტიკაში

პოზიტრონ-ემისიური ტომოგრაფიის   ჩვენებები:

 • ონკოლოგიური დაავადების გავრცელების ხარისხის დადგენა;
 • დაავადების რეციდივისა და/ან განგრძობითი ზრდის დადგენა;
 • მეტასტაზური პროცესის და/ან პარანეოპლაზიური სინდრომის დროს პირველადი კერის დადგენა;
 • კეთილთვისებიანი/ავთვისებიანი სიმსივნეების დიფერენცირება;
 • მკურნალობის (ქიმიოთერაპიის, სხივური თერაპიის, კომბინირებული) ეფექტურობის შეფასება;
 • ბიოფსიისთვის საუკეთესო ლოკალიზაციის შერჩევა;
 • ქირურგიული მკურნალობის დაგეგმარება;
 • სხივური თერაპიის დაგეგმარება.