ცხელი ხაზი

Jakob-Creutzfeldt Disease

ცხელი ხაზი

.